Varför produceras inte vårt kort – felaktigt foto?

Reglerna för fotot på ID06-kort 2.0 är strängare än tidigare och vi som kortleverantör har krav på oss från ID06 AB att strikt följa reglerna för fotokraven och vi måste neka kort vars foto inte uppfyller kraven.

Du hittar hela kravlistan för ett godkänt foto här

Här kan du se exempel på foton som inte godkänns

Vilka krav ställs på fotot till ID06-kortet?

Fotot måste ha:

  • Vit enfärgad bakgrund.
  • Huvud och axlar ska utgöra 70-80% av bildytan.
  • Bilden måste vara skarp, utan reflektioner eller skuggor.

Observera, om fotot inte uppfyller kraven måste Nexus neka kortet och en ny kortbeställning med ett nytt foto måste läggas.

Regler för fotot på kortet

Om fotot inte uppfyller ID06 AB:s krav får Nexus inte producera kortet. Här finns kraven för fotot

Har du problem att ladda upp ett foto?

Det kan bero på att företagets datorer skyddas genom brandväggar och dylikt, och därmed förhindrar delning av filer. Använd en extern dator eller se till att systemet tillfälligt tillåter uppladdning av foton för att genomföra registreringen.

Beställningen har inte godkänts av Nexus, varför?

Något i beställningen är felaktigt. Ofta är det fotot som inte uppfyller kraven. Beställaren får ett mail från Nexus som meddelar att kortet nekats samt orsaken. När kortet nekats måste en ny beställning göras. Regler för fotot finns här

Som beställare kan du se status för dina kortbeställningar i orderportalen.

  1. Välj Tidigare beställningar
  2. I statusfältet väljer du Ej godkänt av Nexus
  3. Sök
Vem godkänner kortbeställningen?
  1. Beställare/Administratör godkänner beställningen
  2. Nexus godkänner att beställningen uppfyller kraven (ex krav på korrekt foto)
  3. Kortinnehavaren godkänner sin kortbeställning

Först när alla tre instanser har godkänt kommer kortet att kunna produceras!