3. Bekräfta/Aktivera ditt ID06-kort

Innan du kan börja använda ditt nya kort måste det aktiveras!