3. Aktivera ditt nya ID06 kort

Innan du kan börja använda ditt nya kort måste det aktiveras!

Aktivera ditt kort

Guide: Så här aktiverar du ditt nya kort med BankID
Guide: Så här aktiverar du ditt nya kort via skanning av pass/ID

Gamla kort avaktiveras

När ett nytt ID06-kort, 2.0, beställts och aktiverats (för samma företag, organisationsnummer och personnummer som tidigare), kommer det gamla kortet, 1.0 att automatiskt att avaktiveras inom 24 timmar från det att det nya kortet aktiverades av kortinnehavaren.

Har du problem med att verifiera ditt konto eller ditt kort?

Kontakta ID06 AB;
E-post: support@id06.se
Webb:https://id06.se/