Beställ gamla ID06-kort

I oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Men du kan fortfarande beställa befintliga ID06-kort här.

Logga in

I vår beställningsportal kan du beställa dina ID06-kort och korthållare, spärra förlorade ID06-kort samt lägga till nya beställare.

Vi rekommenderar att du använder webbläsarna Firefox eller Google Chrome. Du kan ladda ner dem här; FirefoxGoogle Chrome.

Logga in >

Bli kund

Om du är ny kund till oss på Nexus behöver du registrera ditt företag för ett ID06-konto innan du kan börja beställa ID06-kort.

Bli kund >