Registrera ditt företag

När du fyllt i formuläret skickar vi ett mejl med ett så kallat delegeringsbevis till firmatecknaren, som behöver skriva under och returnera delegeringsbeviset till Nexus för att slutföra registreringen.

När du fyllt i formuläret skickar vi ett mejl med ett så kallat delegeringsbevis till firmatecknaren, som behöver skriva under och returnera delegeringsbeviset till Nexus för att slutföra registreringen.

Prislistan finns här.