Registrera ditt företag

När du fyllt i formuläret skickar vi ett mejl med ett så kallat delegeringsbevis till firmatecknaren, som behöver skriva under och returnera delegeringsbeviset till Nexus för att slutföra registreringen.

När du fyllt i formuläret skickar vi ett mejl med ett så kallat delegeringsbevis till firmatecknaren, som behöver skriva under och returnera delegeringsbeviset till Nexus för att slutföra registreringen.

Information om registreringsprocessen finns här, och prislistan finns här.