ID06 Kortkontroll

Vill du vara säker på att företaget du anlitar eller samarbetar med följer ID06? Då kan du kontrollera kort eller företag här.

De företag som är anslutna till Företagskontrollen ID06-anslutning hittar du genom att söka på företagets organisationsnummer på Företagskontroll.

Alla företag som använder ID06 är dock inte anslutna till tjänsten Företagskontrollen ID06-anslutning och många företag kan ha giltiga ID06-kort och följa reglerna inom standarden utan att finnas med i databasen för Företagskontrollen. Vill du kontrollera ett specifikt korts giltighet kan du göra det under ID06 Kortkontroll.

På id06.se kan du kontrollera om ett ID06-kort är aktivt eller inaktivt. I rutan skriver du in det ID06-kortnummer som du vill kontrollera. Kontrolla kort här.

ID06-kortnumret finner du vertikalt (på högkant), till höger om fotografiet.

Aktivt

Innebär att ID06-kortet är i drift och kopplat till ett organisationsnummer (bolag).

Ej aktivt

Innebär att ID06-kortet inte är i drift. Anledningen kan vara någon av nedanstående.

  • Kortet är spärrat, antingen av kortinnehavaren själv eller det bolag där innehavaren är anställd. Spärrning kan göras vid exempelvis förlust av ID06-kort och/eller när anställningen upphört inom det aktuella bolaget, alternativt att bolaget inte finns kvar (organisationsnumret är ej längre i drift)
  • Kortets giltighetstid har gått ut.
  • Kortet är okänt för kortdatabasen, vilket innebär att korttillverkaren inte aktiverat det, alternativt att kortet inte är ett korrekt ID06-kort.