Nexus ID06 Masterkonto

Vi erbjuder möjlighet att skapa ett så kallat masterkonto. Det innebär att en person eller ett företag kan få fullmakt att logga in på flera andra företags ID06-konton för att beställa och administrera deras ID06-kort.

Det här gör det möjligt för exempelvis en redovisningsbyrå att erbjuda sina kunder att sköta om deras ID06-administration. Det passar även utmärkt för en företagskoncern som består av flera legala enheter; varje legal enhet måste ha ett eget ID06-konto enligt regelverket, men koncernen kan ändå sköta administrationen av ID06-korten centralt med hjälp av ett masterkonto.

Kontakta oss så hjälper vi dig att sätta upp ett masterkonto. För kostnad, se vår prislista.

Nyheter, kundberättelser och blogg