En korrekt och godkänd beställning ska se ut så här:

För och Efternamn – stavat och i ordningsföljd som i ditt BankID eller pass

Email – kortinnehavaren måste ha en egen emailadress för att kunna godkänna och aktivera sitt kort

Här kan ni skapa en ny emailadress

Mobilnummer – ett mobilnummer krävs för att kunna godkänna och aktivera sitt pass om man inte har ett Svenskt BankID

Giltighetstid – Giltighetstid på kortet. Är kortinnehavaren svensk medborgare kan du välja max 5 års giltighetstid. Samma giltighetstid gäller för utländska medborgare som har ett samordningsnummer. Har kortinnehavaren däremot inget samordningsnummer så kan giltighetstiden max vara 6 månader.

Mer info om regler för giltighetstider 

Nationalitet – Har kortinnehavaren ett svenskt personnummer är nationaliteten svensk. Nationeliteten sätts enligt vad som står på kortinnehavarens pass.

Personnummer – endast personnummer enligt listan på nationaliteter är idag godkänt. Fler nationaliteter kommer. Läs mer på ID06 AB

Födelsedatum – fylls i enligt format: År-Månad-Datum

Fotoregler – fotot ska i .jpg eller .png format (inskannat foto i PDF format eller kopior kommer inte godkännas).
Läs mer om reglerna här