Nya ID06-kort 2.0

Från och med den 20:e oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard med högre säkerhet. Beställ dina nya och säkrare ID06-kort redan idag!

Ny kortstandard med högre säkerhet införs.

Från och med 20:e oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser. Syftet med den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras. Alla företag måste registreras på nytt och alla anställda måste få nya kort.

Läs mer information om hur du steg för steg registrerar dig och ditt företag.

 

För dig som redan har registrerat ditt företag beställ dina ID06-kort här.

 

Om du inte har registrerat ditt företag på ID06 än kan du göra det här.

 

Båda kortstandarderna kommer att fungera parallellt under perioden oktober 2018-juni 2019.

I Nexus orderportal kan du enkelt beställa ID06-kort, tillbehör som korthållare, jo-jos och nyckelband. Om ni idag använder EM teknologin i kortet för att komma in i byggnader behöver ni komplettera de nya ID06-korten. Det kan göras på flera olika sätt och vi rekommenderar något av följande:

  1. Korthållare med EM transponder
  2. Kort med EM teknologi
  3. Nyckelbricka med EM

Samtliga lösningar för EM kommer att finnas i orderportalen.