Beställ nya ID06-kort 2.0 redan nu!

Nu finns ett nytt säkrare ID06-kort 2.0 och alla gamla kort behöver ersättas innan 20 juni 2019!

Ny kortstandard med högre säkerhet införs.

ID06 AB har infört en ny kortstandard med en högre tillitsnivå, LoA 2 (Level of Assurance 2). Syftet med den nya standarden är att öka säkerheten i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser genom högre säkerhet i kortet och med en tydlig koppling mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras. Alla företag måste registreras i ID06-systemet och anställda måste få nya kort.

Läs mer om hur du steg för steg registrerar dig och ditt företag här:

 

När företag och personligt konto är registrerat. Beställ dina ID06-kort här:

 

Om du inte har registrerat ditt företag på ID06 än kan du göra det här:

 

Båda kortstandarderna 1.0 och 2.0  fungerar parallellt under perioden oktober 2018-juni 2019. Den 20 juni upphör ID06-kort 1.0  att gälla och kommer inte längre att fungera.

Få ditt företags logotype i färg på ID06-kortet!

Kontakta din lokala säljare eller Nexus ID06 support på id06@nexusgroup.com så hjälper vi er igång. Övriga uppgifter på kortet som namn,  foto och kortnummer lasergraveras för högsta säkerhet vilket innebär att uppgifterna inte går att skrapa bort eller radera. Lasergraverad information visas i en gråskala på kortet. Lasergraverad information visas i en gråskala på kortet.

Standardkort med företagets logotype i svart/vitt – 199 kronor per kort, inklusive frakt.
Kortet lasergraveras i svart/vitt. Beställ korten i vår orderportal.

Standardkort med företagets logotype i färg – 219 kronor per kort, inklusive frakt. 
Kortet lasergraveras i svart/vitt och logotype printas i färg.

 

Snart kan du beställa ID06-kort 2.0 med identifiering via pass

Nu kan Nexus ID06-användare att identifiera sig med pass eller nationellt ID-kort, som ett alternativ till identifiering med svenskt BankID.

Nexus är en av de ackrediterade leverantörerna av ID06-kort. Som ett led i produktionskedjan av det nya ID06-kortet måste kortanvändaren styrka sin identitet. Detta sker idag genom användning av BankID. I de fall kortanvändaren inte har ett BankID måste identiteten styrkas genom skanning av pass eller nationellt ID-kort. Nexus partner Sistec AB erbjuder denna skanningstjänst från sitt kontor på Kungsgatan 84 i Stockholm.

Till en början är endast svenska pass giltiga men fler nationaliteter följer inom kort. När du beställer ett nytt ID06-kort i orderportalen kommer du att kunna välja passidentifiering som ett tillval för ett specifikt kort.

Mer information om passidentifiering kommer inom kort!
Prisuppgifter för passidentifiering

 

Godkännandeportal för branschorganisationer

I Nexus orderportal finns en godkännande portal där branschorganisationer kan kontrollera och godkänna medlemmars behörigheter/certifieringar eller utbildningar innan Nexus producerar ett nytt ID06-kort med branschmärkning.

En branschorganisation kan logga in i godkännandeportalen och se vilka medlemmar som ansökt om ett ID06 med branschmärkning och därefter kontrollera att personen har de utbildningar eller certifieringar som krävs. Om allt är ok godkänns kortet och Nexus producerar det med branschmärkning. Branschorganisationen kan även vänta med godkännande till dess att kortinnehavaren uppfyller alla krav.

EM teknologin

I Nexus orderportal kan du enkelt beställa ID06-kort, tillbehör som korthållare, jo-jos och nyckelband. Om ni idag använder EM teknologin i kortet för att komma in i byggnader behöver ni komplettera de nya ID06-korten. Det kan göras på flera olika sätt och vi rekommenderar något av följande:

  1. Korthållare med EM transponder
  2. Kort med EM teknologi
  3. Nyckelbricka med EM

Samtliga lösningar för EM kommer att finnas i orderportalen.