Vill du veta mer om nya ID06-kort 2.0?

Den 20:e oktober 2018 införde ID06 AB en ny kortstandard med högre säkerhet. Beställ dina nya och säkrare ID06-kort redan idag!

Ny kortstandard med högre säkerhet införs.

ID06 AB har infört en ny kortstandard med en högre tillitsnivå, LoA 2 (Level of Assurance 2). Syftet med den nya standarden är att öka säkerheten i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser genom högre säkerhet i kortet och med en tydlig koppling mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras. Alla företag måste registreras i ID06-systemet och anställda måste få nya kort.

Läs mer om hur du steg för steg registrerar dig och ditt företag här:

 

När företag och personligt konto är registrerat. Beställ dina ID06-kort här:

 

Om du inte har registrerat ditt företag på ID06 än kan du göra det här:

 

Båda kortstandarderna 1.0 och 2.0  fungerar parallellt under perioden oktober 2018-juni 2019. Den 20 juni upphör ID06-kort 1.0  att gälla och kommer inte längre att fungera.

I Nexus orderportal kan du enkelt beställa ID06-kort, tillbehör som korthållare, jo-jos och nyckelband. Om ni idag använder EM teknologin i kortet för att komma in i byggnader behöver ni komplettera de nya ID06-korten. Det kan göras på flera olika sätt och vi rekommenderar något av följande:

  1. Korthållare med EM transponder
  2. Kort med EM teknologi
  3. Nyckelbricka med EM

Samtliga lösningar för EM kommer att finnas i orderportalen.