Frågor & svar om nya ID06-korten

Alla företag måste registreras på nytt och alla anställda måste få nya kort. Här hittar du all information om hur det går till och svar på de vanligaste frågor.

Varför behövs nya ID06-kort?

Sveriges Byggindustrier har valt att höja tillitsnivån på ID06-systemet enligt eIDAS-förordningen. eIDAS reglerar e-ID (t.ex. BankID i Sverige) och finns i tre LoA-nivåer (Level of Assurance).

Sveriges Byggindustrier har valt nivån LoA 2 som innebär en hög tillitsnivå som säkerställer identiteten på individen, säkerställer att företaget dit individen är kopplad är sunt och att den verkliga firmatecknaren skrivit under anslutningen till ID06-systemet. Genom att säkerställa alla identiteter på ett tillförlitligt sätt nås en hög tillitsnivå och hög säkerhet för att säkerställa arbetsgivarsambandet mellan företag och individ. Mer information hittar du här.

ID06 AB ägs av Sveriges Byggindustrier med flera branschaktörer.

Hur beställs nya ID06-kort?

 1. Registrera företaget hos ID06 (görs en gång/företag). Registrera här. För mer info läs här.
 2. Firmatecknaren godkänner företagsregistreringen genom identifiering med svenskt BankID.
 3. Nya kort beställs i Nexus ID06-orderportal. Beställaren loggar in i orderportalen med det användarnamn och lösenord man valt i första steget.
 4. Kortinnehavaren bekräftar beställningen av sitt kort genom att identifiera sig med BankID för att godkänna beställningen samt verifiera att personuppgifterna, som kommer att tryckas på kortet, är korrekta. Korten kommer inte att börja producera förrän kortinnehavaren godkänt beställningen. För mer info om ID06 för kortinnehavaren läs här.

Alla företag måste registreras på nytt och alla anställda måste få nya kort. Här hittar du all information om hur det går till.

Se en kort video om hur ni ansluter företaget till ID06 här.

För de personer och företag som inte har tillgång till svenskt BankID kommer det att från september 2018 att vara möjligt att identifiera sig och sitt företag med ett pass via en pass-scanner. Mer information om det kommer längre fram.

När kan de nya ID06-korten 2.0 beställas?

Från och med 20:e oktober 2018 kan de nya ID06-korten 2.0 börja beställas.

Hur länge är de nuvarande korten giltiga?

De nuvarande korten 1.0 kommer att vara giltiga till och med den 20 juni 2019. Efter den 20 juni 2019 kommer korten att spärras och det kommer inte att gå att använda dem längre. Om du har ett senare giltighetsdatum tryckt på ditt kort gäller inte det senare datumet utan ditt kort kommer automatiskt att spärras den 20 juni 2019.

Under perioden oktober 2018 – juni 2019 kommer de gamla 1.0 och de nya korten 2.0 att fungera parallellt.

Hur länge kan gamla kort beställas?

Du kan fortsätta att beställa befintliga kort på samma sätt som idag, i Nexus ID06 kortportal. De gamla korten kommer att gälla fram till och med den 20 juni 2019. I god tid innan dess behöver du beställa de nya korten för att vara säker på att få dem i tid!

Under tiden oktober 2018 – juni 2019 kommer de gamla 1.0 och de nya korten 2.0 att fungera parallellt.

Vem godkänner beställningar för de nya korten?

 1. Beställaren loggar in med det användarnamn och lösenord man valt i första steget och registrerar en beställning.
 2. Kortinnehavaren godkänner beställningen av sitt kort med Svenskt BankID. Kortinnehavaren verifierar också att personuppgifterna, som ska tryckas på kortet, är korrekta (stavning av namn, födelsenummer etc).
 3. Korten produceras först efter det att  kortinnehavaren verifierat och godkänt beställningen för sitt kort.

För mer information om hur det går till, klicka här.

Vad gör vi om beställare och/eller kortinnehavare inte har svenskt BankID?

Företag och personer som inte har tillgång till svenskt BankID kommer att kunna identifiera sig och sitt företag med ett pass via en pass-scanner. Mer information om identifiering via pass-scanner kommer senare.

Vad kommer det nya kortet att kosta?

Aktuellt pris för det nya kortet kommer att publiceras hos Nexus ID06 inom kort.

Varför måste företaget registreras igen?

Processen för att beställa nya ID06-kort 2.0 kommer att förändras i syfte att säkra identifieringen i alla led. När ett företag registreras på nytt måste firmatecknare godkänna företagsregistreringen genom att identifiera sig med svenskt BankID. På så sätt säkerställs att behörig person registrerat företaget.

Företag eller personer som inte har tillgång till svenskt BankID kommer att kunna identifiera sig med ett pass och en pass-scanner men det kommer att kunna ske hösten 2018. Mer information om hur det ska gå till kommer längre fram.

Här finns en kort video som visar hur ni ansluter företaget till ID06: https://www.youtube.com/watch?v=XedwSpI5t5U

Här finns mer information om varför och hur du registrerar ditt företag och ett personligt konto: https://doc.nexusgroup.com/display/PUB/ID06

Vad blir leveranstiden för de nya korten?

Du kommer att kunna välja mellan tre olika leveranssätt för ditt ID06-kort:

 1. Standardleverans, 5 arbetsdagar.
 2. Prioleverans, kortbeställning som godkänts av kortinnehavaren och  som inkommer till Nexus innan kl 12.00 på vardagar, levereras samma dag.
 3. Expressleverans, kortet finns för upphämtning inom 1 timme efter det att kortet bekräftats av kortinnehavaren.

Vem äger ID06 AB?

Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen och Måleriföretagen går in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Vad är LoA2?

De nya korten följer eIDAS-förordningen (eIDAS reglerar ex. BankID i Sverige) och finns i tre LoA-nivåer (Level of Assurance). Sveriges Byggindustrier har valt nivån LoA 2 som innebär en hög tillitsnivå bland annat genom att säkerställa identiteten på firmatecknare, beställare och kortinnehavare via säker identifiering med svensk BankID.

Varför finns inte EM-chip i det nya ID06-kortet?

ID06 AB vill höja säkerheten i ID06-kort och har en långsiktig målsättning att införa säkrare teknologier i kortet. I de nya korten kommer MIFARE Classic att fortsätta vara tillgängligt, till år 2020 är ambitionen att gå över till säkrare tekniker. Mer information hittar du på https://id06.se/fragor-svar/

Vi behöver EM-teknologi korten för att komma in till byggnader, vilka lösningar finns för det?

Det finns flera olika lösningar och Nexus rekommenderar något av följande:

 1. Korthållare med EM transponder
 2. Nyckelbricka med EM teknologi
 3.  Kort med EM teknologi

Samtliga alternativ kommer att finnas tillgängliga i Nexus orderportal där du beställer dina kort.

Vilka datum är viktiga att komma ihåg?

Från och med oktober kan nya ID06-kort beställas. Innan  kort kan beställas  måste företaget registreras hos ID06. Om du har anmält ditt intresse hos Nexus kommer du att få ett mail med länkar och information om när det är möjligt och hur det går till.  Anmäl dig här för att få fortlöpande information.

Fram till 31 mars 2019 kan ni beställa de gamla ID06 korten i Nexus kortportal som tidigare.

Den 20 juni 2019 kommer alla gamla ID06-kort att automatiskt spärras och sluta fungera.

Mellan oktober 2018 och 20 juni 2019 kommer de nya och de gamla korten att fungera parallellt.

Senast den 20 juni 2019 behöver samtliga kortinnehavare ha fått sina nya ID06-kort!

Vart hittar jag mer information?

Nexus kommer fortlöpande att publicera information på https://www.nexusid06.se/.

Du hittar också information hos ID06 AB bland annat en FAQ, här: https://id06.se/fragor-svar/

Läs mer information om hur du steg för steg registrerar dig och ditt företag här.

Om du tecknar dig för att få mer information från Nexus kommer vi att skicka mail till dig när det finns uppdateringar om vad som ska ske och hur det ska gå till. Teckna ditt intresse för mer information här.