Foto på kortet

Varför produceras inte vårt kort – felaktigt foto?

Reglerna för fotot på ID06-kort 2.0 är strängare än tidigare och vi som kortleverantör har krav på oss från ID06 AB att strikt följa reglerna för fotokraven och vi måste neka kort vars foto inte uppfyller kraven.

Du hittar hela kravlistan för ett godkänt foto här

Här kan du se exempel på foton som inte godkänns

Vilka krav ställs på fotot till ID06-kortet?

Fotot måste ha:

  • Vit enfärgad bakgrund.
  • Huvud och axlar ska utgöra 70-80% av bildytan.
  • Bilden måste vara skarp, utan reflektioner eller skuggor.

Observera, om fotot inte uppfyller kraven måste Nexus neka kortet och en ny kortbeställning med ett nytt foto måste läggas.

Regler för fotot på kortet

Om fotot inte uppfyller ID06 AB:s krav får Nexus inte producera kortet. Här finns kraven för fotot