Företagskonto

BankID fungerar inte

Fungerar det inte att logga in med BankID? Det är företaget ID06 AB som hanterar identifieringen via och därför kan vi på Nexus tyvärr inte hjälpa dig med den frågan. Kontakta support@id06.se för att få hjälp!
Personuppgifterna matchar inte? De personuppgifter som du registrerar i ditt ID06-konto, som namn och personnummer, måste överensstämma till 100% med uppgifterna i ditt BankID, annars kommer registreringen inte att kunna fullföljas. Därefter måste personuppgifterna i kortbeställningen stämma överens med uppgifterna i ditt ID06-konto och ditt BankID!

 Så här registrerar du ett ID06-konto med BankID

Så här registrerar du ett ID06-konto med skanning av pass eller nationellt ID

Inloggning

Hur loggar jag in till mitt ID06-konto? Så här loggar du in till beställningsportalen för att beställa nya ID06-kort 2.0
 1. Använd den e-postadress och lösenord som du angav när du registrerade ditt personliga konto i ID06-systemet.
 2.  Beställ dina nya kort här
Jag är kund redan, måste jag registrera mig igen? Ja, alla företag och personer måste registrera sig på nytt i det nya ID06 systemet. Det är ett krav från ID06 AB. Alla som använder systemet; beställare, kortinnehavare eller firmatecknare måste registrera ett personligt konto i ID06-systemet. Här får du en steg för steg guide hur företag och personer registrerar sig i ID06-systemet: Klicka här! Registrera ditt företag och personligt konto här!
  1. När du registrerat dina uppgifter kan de nya korten, 2.0  beställas.
  2. Här beställer du de nya korten: Nexus orderportal
Du använder de inloggningsuppgifter som du angav när du skapade ditt personliga konto när du loggar in i Nexus orderportal.Du kan inte använda dina gamla inloggningsuppgifter för att beställa de nya korten, 2.0.
Har fel e-postadress registrerats i ID06-systemet? För att korrigera uppgifterna du angav när du registrerade ditt personliga konto, logga in med BankID och ändra uppgifterna, här

Om du har problem att ändra e-postadressen behöver du kontakta företaget ID06 AB, vi på Nexus kan tyvärr inte hjälpa dig då uppgifterna finns i ID06 AB:s system. Kontakta support@id06.se för att få hjälp!

Registrera företag

Var registrerar jag företaget i ID06 systemet? Registera dig och ditt företag i ID06 AB´s portal 
Så här registreras företaget Här hittar du en fullständig guide för hur du registrerar företaget och ansluter beställare: https://doc.nexusgroup.com/pages/viewpage.action?pageId=22316748
Det går inte att registrera företaget, vad är fel? Är företaget godkänt och registrerat hos Bolagsverket? De företagsformer som ID06 godkänt för registrering är:
 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening
 • Enskild firma (som är ansluten hos Bolagsverket)
Kontrollera status på företagsregistreringen i ID06 serviceportal 

Eller kontakta ID06 AB:s support för status, support@id06.se  
Varför står inte jag som firmatecknare? Du måste vara registrerad firmatecknare hos Bolagsverket då det är mot Bolagsverket som ID06 AB gör sina kontroller och godkänner företag och firmatecknare. Börja att kontrollera att du finns med där. Om inte behöver företaget komplettera sina uppgifter med dig som firmatecknare. Den nya registreringen hos Bolagsverket kan ta en viss tid innan den aktiveras/blir synlig.

 Kontakta ID06 support för status, support@id06.se 
Vilka företag kan registreras i ID06-systemet? För att kunna registrera ett företag måste du vara firmatecknare för företaget och företaget måste vara registrerat hos Bolagsverket och firmatecknaren måste godkänna registreringen. 

Följande företagsformer är godkända av ID06 AB:
 • Aktiebolag. Firmatecknare kan vara VD, extern verkställande direktör, extern firmatecknare, en ledamot, ordförande.
 • Handelsbolag: Firmatecknare är Bolagsman
 • Kommanditbolag: Firmatecknare är Komplementär
 • Enskild firma*: Firmatecknare är Näringsidkare
 • Ekonomisk förening: VD, extern firmatecknare, en ledamot, ordförande
* För att en Enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.

Läs mer hos ID06 AB
Kan kommuner och organisationer registrera sig och beställa nya kort? Kommuner, landsting, skolor och andra organisationer ska inom kort kunna registrera sig i det nya ID06 systemet. ID06 AB definierar processen och när den är klar uppdaterar vi informationen om hur ni ska göra.Till dess kan ni beställa ID06-kort här
Video: Hur du ansluter ditt företag till ID06 systemet Här kan ni se en video guide
Vill du får hjälp med att registrera företaget eller ditt personliga ID06-konto? Kontakta vår partner Sistec, här finns information och öppettider.

Registrera personligt ID06-konto

Vilka personer på ett företag behöver ett personligt ID06 konto? Det behöver alla som ska registrera och/eller godkänna någonting i ID06 systemet:
 • Administratör: Beställer kort, lägger till/tar bort användare, ger behörigheter
 • Användare: Beställer kort i orderportalen
 • Kortinnehavare; Godkänner sin kortbeställning
 • Firmatecknare: Godkänner företagsregistrering och utser administratör
1. Så här registrerar du ditt personliga ID06-konto

2. Så här registrerar du företaget

3. Så här utser du kortbeställare

4. Så här beställer du ID06-kort 
Var registrerar jag mitt personliga konto? Registera dig (och ditt företag om det inte är klart) här!

Så här registrerar du ditt personliga ID06-konto
Har du problem med att registrera ditt personliga konto i ID06-systemet? Då behöver du kontakta företaget ID06 AB som äger systemet. Tyvärr kan vi på Nexus  inte hjälpa dig med det. Kontakta support@id06.se för att få hjälp!
Hur ändrar jag mina personuppgifter på mitt ID06-konto?
 1. Logga in till ID06 portalen, antingen med den e-postadress och lösenord som du valde när du skapade ditt konto eller med BankID.
 2. När du är inloggad klickar du på ditt namn uppe till höger och välj Användarinformation.
 3. Nu kan du ändra telefonnummer, e-postadress och lösenord.
Om du har bytt namn måste du börja med uppdatera uppgifterna i ditt BankID. Har du problem att uppdatera ditt ID06-konto, kontakta ID06 AB för support; support@id06.se.

Länken/verifieringsmailet fungerar inte

Fungerar inte länken för att godkänna eller aktivera ditt nya kort? Byt webbläsare till Google Chrome så brukar det fungera. Ladda ned Google Chrome här. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta företaget ID06 AB som skickar ut länkarna från sitt ID06-system, support@id06.se 
Jag har inte fått något mail?
 1. Kontrollera att den person som beställt kortet har angett rätt e-postadress i orderportalen. Om inte måste beställningen korrigeras och en ny länk skickas ut.
 2. Kontrollera att det är samma e-postadress i beställningen som du angett i ditt ID06-konto. Om inte, korrigera så att du har samma e-post på båda ställena.
Om det trots det inte fungerar, kontakta ID06 AB som skickar ut länkarna från sitt ID06-system, support@id06.se 

Lägg till beställare/administratörer

Hur lägger jag till/tar bort användare? Firmatecknare utser vem/vilka som får beställa kort för företagets räkning.Gör så här

Beställa kort till fler företag

Ska du beställa ID06-kort för flera företag?
 1. Logga in i portalen med e-post och lösenordet du valde när du registrerade ditt personliga konto.
 2. Klicka på företagsnamnet, uppe till höger, och registrera nytt företag
 3. Du kommer nu till steg 3 i processen och kan fylla i ett organisationsnummer.
 4. Ett meddelande skickas via e-post till firmatecknare som godkänner registreringen.
 5. Du är nu godkänd som beställare och kan börja beställa ID06-kort 2.0, i Nexus beställningsportal
När du loggat in till Nexus orderportal kan du se alla företag du hanterar och du kan enkelt hoppa mellan företagen.

Har du problem med

 • att registrera ditt personliga ID06-kort?
 • att logga in med BankID?
 • att verifiera ditt konto eller ditt kort?
 • att firmatecknaren inte kan godkänna företagsregistreringen?

Då måste du kontakta ID06 AB
E-post: support@id06.se
Webb: https://id06.se/