Undvik risken att bli fakturerad för dubbla kort – spärra gamla ID06-kort manuellt!

Alla gamla ID06-kort, 1.0, ska spärras automatiskt när ett nytt kort (för samma personnummer) registrerats men det fungerar inte alltid. Vi rekommenderar därför att ni kontrollerar alla gamla kort och spärrar de som inte ska användas.

Tyvärr kan vi på Nexus inte hjälpa dig i den processen men logga in till den gamla orderportalen och spärra kort som du vet är utbytta mot nya. På så sätt minimerar ni risken för att bli fakturerade för dubbla kortavgifter från ID06 AB! Läs mer om kortavgifter