När ett nytt ID06-kort, 2.0, beställts och aktiverats (för samma företag, organisationsnummer och personnummer som tidigare), kommer det gamla kortet, 1.0 automatiskt att avaktiveras inom 24 timmar från det att det nya kortet aktiverats av kortinnehavaren.