Undvik risken att bli fakturerad för dubbla kort – spärra gamla ID06-kort manuellt

Alla gamla ID06-kort, 1.0, ska spärras automatiskt när ett nytt kort (för samma personnummer) registrerats men det finns en risk att det inte fungerar och därför rekommenderar vi att ni kontrollerar era gamla kort och spärrar de som inte ska användas.

Anledningen till att vissa kort inte spärras beror på att personnumret på det gamla och det nya kortet kan ha skrivits med olika ordningsföljd och dubbletterna hittas därför inte i systemet. Tyvärr kan vi på Nexus inte hjälpa dig i den processen men logga in till den gamla orderportalen, https://order.nexusid06.se och spärra de kort som du vet nu är utbytta mot nya. På så sätt minimerar ni risken för att bli fakturerade för dubbla kortavgifter från ID06 AB!