Så funkar ID06-systemet

ID06 är ett system för elektroniska personalliggare i byggbranschen. Det togs fram av Sveriges Byggindustrier för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. ID06-systemet sköts i dag av företaget ID06 AB.

ID06 är ett system för elektroniska personalliggare i byggbranschen. Det togs fram av Sveriges Byggindustrier för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. ID06-systemet sköts i dag av företaget ID06 AB.

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatser. Det innebär att den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

ID06-systemet består av:

  • Elektroniska system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Personliga ID06-kort som är obligatoriska för alla som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats.
  • Läsarutrustning (kortterminaler) och/eller mobilappar för in- och utregistrering i byggarbetsplatsernas personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.

ID06-systemet följer Personuppgiftslagen, PUL, och är godkänt av Datainspektionen. Mer info om ID06-systemet finns på ID06 AB:s sajt.

Lagkrav och avgifter vid slarv

Den som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Alla som är verksamma på byggarbetsplatsen måste varje dag antecknas i personalliggaren. Den som slarvar får betala så kallade kontrollavgifter.

Externa länkar:

ID06 – Personalliggare i byggbranschen 2016

ID06 – systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Skatteverket – Personalliggare i byggbranschen

Nyheter, kundberättelser och blogg