Varför välja Nexus ID06?

70% av alla ID06-kort beställs från Nexus – här listar vi 10 skäl till varför de flesta väljer oss som ID06-leverantör.

70% av alla ID06-kort beställs från Nexus – här listar vi 10 skäl till varför de flesta väljer oss som ID06-leverantör.

 1. Nexus ID06 har varit ackrediterad ID06-leverantör ända sedan ID06-systemet skapades 2006, och vi har alltid varit den allra största leverantören. Det innebär att vi vet vad vi sysslar med och att du kan lita på oss.
 2. Vi har hög kompetens inom RFID, fysisk och digital säkerhet och kortproduktion
 3. Vi har både utvecklingsteam och support som är specialiserade på ID06 och som hela tiden jobbar för at du som kund ska få tillgång till dina kort säkert, snabbt och med hög leveransprecision.
 4. Nexus är den största leverantören av ID06-kort och med en stor etablerad produktion i ryggen producerar vi utan problem både stora volymer och enstaka kort.
 5. Vår ID06 support nås på alla vardagar och kan hjälpa dig, id06@nexusgroup.com
 6. I Nexus orderportal finns en godkännande portal där branschorganisationer kan kontrollera och godkänna medlemmars behörigheter/certifieringar eller utbildningar innan Nexus producerar ett nytt ID06-kort med branschmärkning. En branschorganisation kan logga in i godkännandeportalen och se vilka medlemmar som ansökt om ett ID06 med branschmärkning och därefter kontrollera att personen har de utbildningar eller certifieringar som krävs. Om allt är ok godkänns kortet och Nexus producerar det med branschmärkning. Branschorganisationen kan även vänta med godkännande till dess att kortinnehavaren uppfyller alla krav.
 7. Har du bråttom att få fram dina ID06-kort 1.0? Vi har expressleverans från Nexus kontor i Stockholm, då kan du få ditt kort inom en timme!
 8. Prioriterad beställning – se till att ditt 1.0 kort är godkänt före kl 12.00 en vardag och vi skickar korten med A-post samma dag.
 9. Marknadens största utbud av tillbehör – i orderportalen hittar du korthållare, nyckelband, jo-jos och korthållare med EM transponder m.m.
 10. Användarvänlig och funktionsfylld orderportal, som fungerar på mobil, surfplatta eller dator
 11. Nexus är certifierat inom informationssäkerhet enligt ISO 27001, av det ackrediterade certifieringsbolaget RISE (Research Institutes of Sweden AB). Med den internationellt erkända informationssäkerhetsstandarden lever Nexus upp till lagar och krav, och har etablerat en process för riskhantering.

Nyheter, kundberättelser och blogg