ID06-kort för asylsökande, LMA-kort

Om personen som ansöker om ett ID06-kort är asylsökande gäller specifika regler för att ett ID06-kort LMA ska kunna ställas ut. Korten kommer att finnas för beställning i Nexus orderportal inom kort.

När ett ID06-kort är beställt ska person med LMA-kort, göra så här:

  • Personen måste besöka Sistec för att skanna LMA-kortet.
  • Pass eller en kopia på passet som vidimerats av Migrationsverket ska tas med. En vidimerad passkopia kan beställas från Migrationsverket, via migrationsverket@migrationsverket.se eller besök ett av Migrationsverkets servicecenter.
  • Kopia på anställningsavtal ska tas med.

Ett ID06-kort LMA kan inte ställas ut om inte ovanstående krav uppfylls.

Mer info finns att läsa hos Sistec

Boka tid hos Sistec

Regler för LMA-kort

ID06-kort EU/EES medborgare

Regler för att få ett ID06-kort samt hur lång giltighetstid kortet maximalt kan få beror på följande faktorer:

  1. Är kortinnehavaren EU/EES medborgare och anställd i ett svenskt företag
  2. Är kortinnehavaren EU/EES medborgare som utstationeras från utländskt företag inom EU/EES

Regelverk för EU/EES medborgare

ID06-kort för tredjelandsmedborgare

För tredjelandsmedborgare (ej EU/EES medborgare) gäller olika regler för att få ett ID06-kort baserat på om kortinnehavaren är:

  1. Tredjelandsmedborgare som är anställda i svenskt företag
  2. Tredjelandsmedborgare som är anställda i utländskt företag
  3. Tredjelandsmedborgare som egenföretagare

Mer information och fullständigt regelverk finns hos ID06 AB

A1 intyg

Ett A1 intyg visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

A1 intyg krävs för utländska medborgaren anställda i utländskt företag för att ett ID06-kort ska kunna utställas.

Företagsregistrering för utländska företag

Utländska företag måste registreras i ID06-systemet i en manuell process hos Sistec. Det finns olika regler för registrering beroende på i vilket land företaget är baserat men följande regler gäller för samtliga:

  1. Firmatecknare måste själv närvara vid registreringen och identifiera sig med en giltig ID-handling annars kan inte signering av kontraktet med ID06 ske. Inga fullmakter där någon annan representerar firmatecknaren godkänns!
  2. Firmatecknare ska ta med ett registreringsbevis (eller en kopia) för företaget.

Engelska, Lettiska och Tjeckiska enskilda företag måste kontakta ID06 AB för en för-registrering innan den riktiga företagsregistreringen kan ske hos Sistec. För-registrera företaget hos: manuellkontroll@id06.se

Viktigt om giltiga pass/ID-kort

ID06 AB verifierar vilka ID-handlingar som är godkända i ID06-systemet.

Irländska pass utfärdade innan 2013 och polska ID-kort utfärdade innan 2015 inte är giltiga ID-handlingar för ett ID06-kort!

Lista över godkända ID-handlingar finns här

Var sker företagsregistreringen

Utländska företag registreras manuellt hos Sistec. På grund av hög arbetsbelastning under januari och februari måste tid för företagsregistrering alltid bokas hos Sistec, inga drop-in tider tillgängliga.

De flesta företagsregistreringar kan göras vid samtliga Sistecs kontor, i Sverige eller vid något av deras mobila team utomlands. Undantaget är om företaget är baserat i något av de 35 länder som finns listade nedan. Registreringar av företag, baserat i något av dessa 35 länder, kan endast ske hos Sistec i Stockholm, Skellefteå eller Göteborg. När du bokar tiden, kontrollera då med Sistec till vilket kontor du ska vända dig!

Boka tid hos Sistec

Lista länder som kräver ockulär kontroll