Företagskonto

BankID fungerar inte

Fungerar det inte att logga in med BankID? Det är företaget ID06 AB som hanterar identifieringen via BankID och därför kan vi på Nexus tyvärr inte hjälpa dig med den frågan. Men du kan börja med att göra följande:
 1. Sitt vid en dator och använd webbläsaren Google Chrome.
 2. Har du inte tillgång till en dator ladda ner webbläsaren Google Chrome i mobilen och använd den.
Om det fortfarande inte fungerar, kontakta support@id06.se för att få hjälp.
Personuppgifterna stämmer inte? Följande personuppgifter måste stämma överens:
 1. Personuppgifterna som du registrerar i ditt ID06-konto, som namn och personnummer, måste överensstämma till 100% med uppgifterna i ditt BankID, annars kommer du inte att kunna fullfölja processen med att registrera ditt ID06-konto.
 2. Personuppgifterna i kortbeställningen måste stämma överens med uppgifterna i ditt ID06-konto och ditt BankID/pass.
Om uppgifterna i beställningen inte stämmer mot BankID/pass måste beställningen korrigeras. Observera att innan kortinnehavaren har loggat in med BankID eller skannat sitt pass står nationaliteten som felaktig eftersom det inte finns någon verifierad nationalitet ännu, felmeddelandet försvinner när kortinnehavaren loggat in med BankID eller skannat sitt pass.

Inloggning

Hur loggar jag in till mitt ID06-konto?

Så här loggar du in till ditt ID06-konto:

  1. Gå till ID06-portalen
  2. Välj Logga in, högst upp till höger
  3. Logga in med e-postadress och det lösenord du valde när du registrerade ditt konto.

Så här loggar du in till orderportalen för att beställa kort:

 1. Använd den e-postadress och lösenord som du angav när du registrerade ditt ID06-konto
 2.  Logga in till orderportalen och beställ nya kort
Jag är kund redan, måste jag registrera mig igen? Ja, alla företag och personer måste registrera sig på nytt i det nya ID06 systemet. Det är ett krav från ID06 AB. Alla som använder systemet; beställare, kortinnehavare eller firmatecknare måste registrera ett personligt konto i ID06-systemet.

Guide, skapa personligt konto med BankID 

Guide, skapa personligt konto med pass/ID-kort

Guide, registrera företag
Registrera ditt företag och personligt konto här!

  1. När du registrerat dina uppgifter kan de nya ID06-korten beställas.
  2. Beställ kort; Nexus orderportal
Du använder de inloggningsuppgifter som du angav när du skapade ditt personliga konto när du loggar in i Nexus orderportal.
Du kan inte använda dina gamla inloggningsuppgifter för att beställa de nya korten.
Har fel e-postadress registrerats i ID06-systemet? För att korrigera uppgifterna du angav när du registrerade ditt personliga konto, logga in med BankID och ändra uppgifterna, här.

Om du har problem att ändra e-postadressen behöver du kontakta företaget ID06 AB, vi på Nexus kan tyvärr inte hjälpa dig då uppgifterna finns i ID06 AB:s system. Kontakta support@id06.se för att få hjälp!

Registrera företag

Var registrerar jag företaget i ID06 systemet? Svenska företag
REGISTRERA SVENSKT FÖRETAG
Kortare film som visar hur företaget registreras

Företag från andra länder
Registrera företag hos Sistec AB.
BOKA ETT MÖTE FÖR REGISTRERING HÄR
Så här registreras företaget Kortare film som visar hur företaget registreras
Registrera företaget här
Guide, registrera företaget och lägg till beställare
Det går inte att registrera företaget, vad är fel? Är företaget godkänt och registrerat hos Bolagsverket? De företagsformer som ID06 godkänt för registrering är:
 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening
 • Enskild firma (som är ansluten hos Bolagsverket)
Kontrollera status på företagsregistreringen i ID06 serviceportal  

Eller kontakta ID06 AB:s support för status, support@id06.se   
Varför står inte jag som firmatecknare? Du måste vara registrerad firmatecknare hos Bolagsverket. Börja att kontrollera att du finns med där. Om inte behöver företaget komplettera sina uppgifter med dig som firmatecknare. Den nya registreringen hos Bolagsverket kan ta en viss tid innan den aktiveras och blir synlig. Kontakta ID06 AB för status, support@id06.se
ID06 AB kontrollerar mot Creditsafe när företag och firmatecknare godkänns. Därför kan exempelvis inte suppleanter verifieras som firmatecknare.
Här kan du se vilka firmatecknare som godkänns av ID06 AB
Vilka företag kan registreras i ID06-systemet? För att kunna registrera ett företag måste du vara firmatecknare för företaget och företaget måste vara registrerat hos Bolagsverket och firmatecknaren måste godkänna registreringen.  

Följande företagsformer är godkända av ID06 AB:
 • Aktiebolag. Firmatecknare kan vara VD, extern verkställande direktör, extern firmatecknare, en ledamot, ordförande.
 • Handelsbolag: Firmatecknare är Bolagsman
 • Kommanditbolag: Firmatecknare är Komplementär
 • Enskild firma*: Firmatecknare är Näringsidkare
 • Ekonomisk förening: VD, extern firmatecknare, en ledamot, ordförande
* För att en Enskild firma ska kunna ansluta sig måste den vara registrerad hos Bolagsverket.

Läs mer hos ID06 AB
Kan kommuner och organisationer registrera sig och beställa nya kort? Kommuner, landsting, myndigheter, ideella föreningar, religiösa trossamfund och stiftelser måste börja med att fylla i ett formulär hos ID06 AB. Varje ansökan kontrolleras och godkänns manuellt av ID06 AB och därför kan handläggningstiden bli 1-3 veckor eller längre. Fyll i formuläret för att ansluta organisation När ID06 AB har registrerat er enligt formuläret kan ni sedan registrera er här Till dess att organisationen är godkänd i det nya systemet kan ni beställa gamla ID06-kort 1.0 här
Video: Hur du ansluter ditt företag till ID06 systemet Här kan ni se en video guide
Vill du får hjälp med att registrera företaget eller ditt personliga ID06-konto? Nexus partner Sistec erbjuder personlig rådgivning för att registera företag och skapa ID06-konto. Mer information, priser och öppettider.

Registrera personligt ID06-konto

Vilka behöver ett personligt ID06 konto? Alla som ska registrera och/eller godkänna någonting i ID06 systemet behöver ha ett personligt ID06-konto.
   • Administratör: Beställer kort, lägger till/tar bort användare, ge behörigheter.
   • Användare: Beställer kort.
   • Kortinnehavare; Godkänner sitt kort.
   • Firmatecknare: Godkänner företagsregistrering och utser administratör.
Guider:
 1. Skapa ett personligt ID06-konto
 2. Registrera företaget
 3. Utse kortbeställare
 4. Beställ ID06-kort
Var registrerar jag mitt personliga konto? Registera dig (och ditt företag om det inte är klart) här!
Guide, skapa ID06-konto med BankID
Guide, skapa ID06-kontor med pass/ID-kort
Guide, registrera företaget
Har du problem med att registrera ditt personliga konto i ID06-systemet? Kontrollera att uppgifter som stavning av namn, ordningsföljden på dina namn som finns i ditt BankID anges på exakt samma sätt i ditt personliga ID06-konto, annars får du problem med att godkänna din registrering. Om det trots det inte fungerar behöver du kontakta företaget ID06 AB som äger systemet. Tyvärr kan vi på Nexus  inte hjälpa dig med det. Kontakta support@id06.se för att få hjälp!
Hur ändrar jag mina personuppgifter på mitt ID06-konto?
 1. Logga in till ID06 portalen, antingen med den e-postadress och lösenord som du valde när du skapade ditt konto eller med BankID.
 2. När du är inloggad klickar du på ditt namn uppe till höger och välj Användarinformation.
 3. Nu kan du ändra telefonnummer, e-postadress och lösenord.
Om du har bytt namn måste du börja med uppdatera uppgifterna i ditt BankID. Har du problem att uppdatera ditt ID06-konto, kontakta ID06 AB för support; support@id06.se.

Länken/verifieringsmailet fungerar inte

Länken för att godkänna eller aktivera ditt nya kort fungerar inte Använd en dator och webbläsaren Google Chrome, då brukar det fungera, ladda ned Google Chrome
Fungerar det fortfarande inte? Kontakta företaget ID06 AB som skickar ut länkarna från sitt ID06-system, support@id06.se
Jag har inte fått mail för att godkänna kort
 1. Kontrollera att personen som beställt kortet angett rätt e-postadress i orderportalen. Om inte måste beställningen korrigeras och en ny länk skickas ut.
 2. Kontrollera att det är samma e-postadress i beställningen som du angett i ditt ID06-konto. Om inte, korrigera så att du har samma e-post på båda ställena.
 3. Ni kan även logga in direkt på ID06-portalen för att godkänna kort.
Om det trots det inte fungerar, kontakta ID06 AB som skickar ut länkarna från sitt ID06-system, support@id06.se

Lägg till beställare/administratörer

Hur lägger jag till/tar bort användare? Firmatecknare utser vem/vilka som får beställa kort för företagets räkning. När kortbeställare utses, kan olika behörigheter läggas till:
Administratör: kan lägga till/ta bort användare och beställa kort
Användare: kan beställa kort
Guide, utse kortbeställare

Beställa kort till fler företag

Ska du beställa ID06-kort för flera företag?
 1. Logga in i portalen med e-post och lösenordet du valde när du registrerade ditt personliga konto.
 2. Klicka på företagsnamnet, uppe till höger, och registrera nytt företag
 3. Du kommer nu till steg 3 i processen och kan fylla i ett organisationsnummer.
 4. Ett meddelande skickas via e-post till firmatecknare som godkänner registreringen.
 5. Du är nu godkänd som beställare och kan börja beställa ID06-kort 2.0, i Nexus beställningsportal
När du loggat in till Nexus orderportal kan du se alla företag du hanterar och du kan enkelt hoppa mellan företagen.
Hur kan fler företag läggas till? Firmatecknare utser kortbeställare för sitt företag, varje företag kan ha en eller flera kortbeställare/administratörer. Du kan bjudas in av flera firmatecknare om du ska kunna beställa kort för flera olika företag.
 1. Logga in till Nexus orderportal
 2. Klicka på Byt företag och du kan se samtliga företag som är länkade till dig.
Guide, utse kortbeställare.

Viktigt!

Du måste använda webbläsaren Google Chrome för att kunna registrera dig i ID06-systemet!

Ladda ned Google Chrome här


Har du problem med

 • att registrera ditt personliga ID06-konto
 • att logga in med BankID
 • att godkänna ditt konto
 • att aktivera ditt nya kort
 • att firmatecknaren inte kan godkänna företagsregistreringen

Kontakta då ID06 AB:
E-post: support@id06.se
Webb: https://id06.se/