Skanna pass och ID-kort

Här skannas pass/ID-kort

Skanna pass/ID-kort här Godkända pass och nationella ID-kort kan endast skannas hos en av ID06 AB godkänd skanningspartner. Leveranstider, priser och vilka länders ID handlingar som varje skanningspartner har systemstöd att hantera kan variera så kontrollera det i förväg!
Vad är ett A1 intyg? A1 intyg visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Utländska nationaliteter

Hur beställer jag kort till en person med en utländsk nationalitet? En person som inte har BankID kan få sitt pass eller ID-kort skannat för godkännande. Kontakta Nexus partner Sistec för hjälp med företagsregistrering och skanning av ID-handlingar. Sistec finns på flertalet orter i Sverige och har även mobila team i Sverige, Polen, Baltikum mfl. Kontakta Sistec för att boka ett möte!
Personen måste ha en giltigt ID handling och uppfylla kraven som ID06 AB fastställt i sitt regelverk. Du hittar ID06 AB:s regelverk här
Lista över godkända pass och nationella ID-kort
Guide,
beställ ID06-kort med pass/ID
Guide, skapa konto med pass/ID-kort

Saknar BankID

Har inte kortinnehavaren BankID? Nexus erbjuder skanning av pass eller nationellt ID som en säker identifieringsmetod via vår partner Sistec AB. Du kan antingen besöka ett av deras kontor eller boka en tid för ett företagsbesök mer info och tidsbokning finns här
Följande nationaliteters pass och ID-kort  är godkända av ID06 AB

Gör så här för att beställa kort med ID skanning:
 1. Välj ”manuell ID verifiering” i orderportalen.
 2. När beställningen är registrerad får kortinnehavaren e-post med instruktioner för hur skanningsprocessen går till.
 3. Efter godkänd skanning ska kortinnehavaren registrera ett personligt konto i ID06-systemet för att kunna få sitt kort.
  Fullständig guide med instruktioner för skanningsprocessen.

Skanna pass eller nationellt ID

Skanna pass/ID, så här gör du Nexus erbjuder skanning av pass eller nationellt ID som en säker identifieringsmetod via vår partner  Sistec AB. Besöka ett av deras kontor eller boka en tid för ett företagsbesök mer info och tidsbokning

Följande nationaliteters pass och ID-kort är godkända av ID06 AB
Gör så här för att beställa kort med ID skanning:
 1. Välj ”manuell ID verifiering” i orderportalen.
 2. När beställningen är registrerad får kortinnehavaren e-post med instruktioner för hur skanningsprocessen går till.
 3. Efter godkänd skanning ska kortinnehavaren registrera ett personligt konto i ID06-systemet för att kunna få sitt kort.
Guide, instruktioner för skanningsprocessen.
Priser för tjänsten skanning av pass eller nationellt ID

Viktigt!

Du måste använda webbläsaren Google Chrome för att kunna registrera dig i ID06-systemet!

Ladda ned Google Chrome här


Har du problem med

 • att registrera ditt personliga ID06-konto
 • att logga in med BankID
 • att godkänna ditt konto
 • att aktivera ditt nya kort
 • att firmatecknaren inte kan godkänna företagsregistreringen

Kontakta då ID06 AB:
E-post: support@id06.se
Webb: https://id06.se/