Ansökan om ID06-konto

Är du en ny kund så måste du ansöka om ett ID06-konto. (Detta skall göras endast om ert företag inte redan är registrerade för ID06-kort.)