Anställda inom bygg går på knäna

År 2000 byggdes knappt 20 000 lägenheter av 225 000 anställda. I år har 64 000 nya lägenheter påbörjats och de byggs av 315 000 anställda. Hur går den ekvationen ihop?

Detta frågar sig de båda utredarna Pia Enochsson och Tommy Andersson som under förmiddagen presenterade den snabbutredning som bostadsminister Peter Eriksson beställt. Utredningen ställde upp tre tänkbara förklaringar. Den första var att nya produktionsmetoder har effektiviserat byggandet.

– Svaret på den frågan är nej. Bara tio procent är industriellt byggande, inklusive prefab med trästomme. Det är fortfarande platsbygge som dominerar. Däremot vore det bra att fokusera mer på industriellt byggande. En annan fördel med det är att fabrikerna ligger utanför de stora städerna vilket är positivt för sysselsättningen där, säger Tommy Andersson.

Läs hela artikeln på byggindustrin här

Publicerad februari 2, 2017