nexusid06 id06 kort på två timmar

Är du redo för arbetsgivardeklaration på individnivå?

Den nya arbetsgivardeklaration på individnivå som införs i två steg från den 1 juli 2018 innebär månatlig rapportering på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

Alla arbetsgivare ska varje månad redovisa utbetald ersättning och innehållen skatt för varje anställd. Syftet är att skapa en effektivare hantering och minska administrationen.Lagen har även som mål att ge arbetstagare bättre insyn i sina egna uppgifter och att minska osund konkurrens.

Läs hela artikeln på skatteverket.se

Publicerad februari 2, 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg