Avdragsrätt för fackföreningsavgiften återinförs nästa år

Mer i plånboken för fackanslutna byggare

Från och med 2018 ska fackavgiften återigen bli avdragsgill. Reformen innebär i praktiken en skattesänkning för landets alla fackanslutna. Dessutom slopas en karensdag i a-kassan.

Regeringen och Vänsterpartiet har under budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften från och med juli nästa år. Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är reformen ett sätt att stärka den svenska modellen.
– Arbetsmarknadens parter ska självständigt avtala om lönebildningen, vilket förutsätter att många är med i facket. Därför inför vi skattereduktion på fackföreningsavgiften, säger hon i ett uttalande.
– För många innebär avdragsrätten skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden, kommenterar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Förändringen innebär i praktiken en rejäl skattesänkning för landets alla fackligt anslutna. Avdraget är konstruerat som en skattereduktion på 25 procent av de medlemsavgifter som betalats in under ett år, förutsatt att dessa överstigit 400 kronor. För en medlem i Byggnads som tjänar över 33 500 kronor i månader och totalt betalar 556 kronor per månad i förbunds- och regionsavgift ger avdraget 1 668 kronor mer i plånboken årligen.
Reformen beräknas kosta statskassan omkring 1,33 miljarder kronor under 2018 och därefter 2,67 miljarder kronor per år från 2019 och framåt.
– Det här är en vänsterframgång som ger tre miljoner vanliga löntagare mer i plånboken, säger Sjöstedt.
Samtidigt ska antalet karensdagar i a-kassan minska från sju till sex dagar. Även den reformen ska träda i kraft i juli 2018 och beräknas kosta 60 miljoner kronor per helår.

Läs hela artikeln på byggnadsarbetaren.se

Publicerad september 14, 2017

Nyheter, kundberättelser och blogg