Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i byggbranschen

Byggindustrin är som helhet fortfarande mansdominerad. Sveriges byggindustriers statistik visar att färre än en av tio är kvinna inom branschen.

På den internationella kvinnodagen presenterades regeringens mål att jämna ut könsfördelningen och att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg och anläggningsbranschen år 2030 ska vara kvinnor. Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft.

Läs hela artikeln på regeringen.se

Publicerad mars 13, 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg