Stark byggkonjunktur i Norden: ”Stor brist på yrkeserfaren personal”

Byggkonjunkturen är fortfarande stark i Norden och arbetsgivare har nu brist på arbetskraft.

Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017–2018” visar på fortsatt ökning inom bygginvesteringar även om det är en lägre ökningstakt än tidigare. Enligt rapporten är det framför allt de offentliga investeringarna på lokal- och anläggningssidan som driver på tillväxten.

Läs mer på byggnadsarbetaren.se

Publicerad februari 6, 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg