Om Nexus ID06

ID06-systemet är framtaget av Sveriges Byggindustrier (idag ID06 AB) för att skapa mer trygga och säkra arbetsplatser. Nexus är ackrediterad leverantör av ID06-kort sedan 2006 och driver nexusid06.se. ID06 kort är systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen.

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatser. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar. ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

  • Ett personligt ID06-kort som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats. Från 1 juli 2016 kompletterades kortet med Mobilt ID06.
  • Läsarutrustning (kortterminaler) och/eller mobilappar för in- och utregistrering i byggarbetsplatsens personalliggare. Alla registreringar krypteras och har spårbara loggar.
  • Elektroniskt system för personalliggare, som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Ett centralt spärregister för högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet.
  • ID06 är anpassat till PUL (Personuppgiftslagen) och godkänt av Datainspektionen.
  • ID06 förs vidare i entreprenadavtalen via Allmänna bestämmelser.
  • ID06 möjliggör för hela bygg- och anläggningsbranschen att använda ett gemensamt system.
  • En databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis – ID06 Kompetensdatabas – öppnar under 2016.
  • ID06 är ett konkurrensneutralt system. Leverantörer av personalliggare, läsare, applikationer eller kort kan söka ackreditering och prövas mot ID06-standarden.

På nexusid06.se kan du skapa ett företagskonto och bland annat beställa ID06-kort, spärra borttappade kort samt få rapporter om när dina kort går ut. Vid beställning så tar hela processen, från registrering till färdigt kort, vanligtvis mellan 1-2 veckor, beroende på hur snabbt du skickar de handlingar som krävs för registrering och kortbeställning. Läs mer om ID06 på id06.se.

Ny kund? Registrera ert företag!

För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste du först registrera ert företag för ID06-kort. Vi behöver företagsuppgifter och logotyp. Läs mer under ansökan om ID06-konto.

Redan kund? Här kan du logga in.

Om du redan har ett ID06-konto kan du logga in för att beställa nya kort, spärra eller repetera tidigare kort. Beställning av ID06-kort ska ombesörjas av behörig beställare. Logga in här.

Vanliga frågor och svar

Här kan du bland annat läsa om hur du lägger till beställare, beställer nya kort eller hur du byter logga. Läs mer under vanliga frågor.


Faktura enligt nya avgiftsmodellen

Varje år fakturerar Nexus den nya obligatoriska årsavgiften för företag med aktiva ID06-kort.  Läs mer om den nya modellen här.