Så funkar ID06-systemet

ID06 är ett system för elektroniska personalliggare i byggbranschen. Det togs fram av Sveriges Byggindustrier för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. ID06-systemet sköts i dag av företaget ID06 AB.

Högre säkerhet i ID06-kort 2.0

Syftet med det nya kortet är att öka säkerhet och minimera risken att kort manipuleras eller kopieras. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan arbetsgivare och arbetstagare, visa att det finns en anställning och att arbetsgivaren är seriös. Systemet försvårar möjligheten att anlita svart arbetskraft, ett problem som byggbranschen fokuserar på att komma tillrätta med. 

Vad är nytt?

ID06-kort 2.0 har tillitsnivå 2 (Level of Assurance 2, även förkortat LoA2) vilket innebär en hög tillitsnivå och kortet följer eIDAS-förordningen som exempelvis reglerar BankID i Sverige.

Namn, foto och kortnummer lasergravseras vilket innebär att uppgifterna inte går att skrapa bort. En del kunder upplever att de nya korten är gråare än tidigare och lasergraveringen gör att resultat ser annorlunda ut mot tidigare men det blir ett säkrare och mer hållbart resultat.

De nya korten innehåller också flera tekniker, dels en emulering (mjukvarukopia) av MIFARE Classic samt PIV standard (Personal Identity Verification), vilket innebär att samma uppgifter som finns graverat och synligt på kortet även finns på ett säkert certifikat i kortet.

EM teknologin som tidigare fanns i kortet är borttaget då EM inte uppfyller säkerhetskraven som ID06 AB satt upp. De som använder EM, exempelvis för att komma in i byggnader, behöver komplettera de nya ID06-korten. Det kan göras på flera olika sätt och vi rekommenderar något av följande:

  1. Korthållare med EM transponder
  2. Kort med EM teknologi
  3. Nyckelbricka med EM

Samtliga alternativ finns att beställa i Nexus orderportal

Ett säkrare alternativ är att byta teknologin i dörrar till säkrare metoder, kontakta gärna Nexus så hjälper vi er vidare i processen!

Öka säkerheten med fler digitala tjänster och ID06-kortet!  

Digitalisera säkert med nya ID06-kortet

I vårt produktblad för ID06-kortet får du fördjupad information om teknologier och säkerhet, du hittar det här

Nyheter, kundberättelser och blogg