Så funkar ID06-systemet

ID06 är ett system för identifiering och kontroll i byggbranschen. Det togs fram av Sveriges Byggindustrier för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och hanteras av ID06 AB.

Högre säkerhet med ID06-kort 2.0

Det nya kortet har högre säkerhetsnivå än tidigare för att minimera risken att kort manipuleras eller kopieras. Ett annat fokusområde för de nya korten är att stärka kopplingen mellan arbetsgivare och arbetstagare, visa att det finns en anställning och att arbetsgivaren är seriös. Systemet försvårar möjligheten att anlita svart arbetskraft, ett problem som byggbranschen fokuserar på att komma tillrätta med. 

Vad mer är nytt?

ID06-kort 2.0 har tillitsnivå 2 (Level of Assurance 2, även förkortat LoA2) vilket innebär en hög tillitsnivå och kortet följer eIDAS-förordningen som exempelvis reglerar BankID i Sverige.

Namn, foto och kortnummer lasergravseras vilket innebär att uppgifterna inte går att skrapa bort och ändra.

De nya korten innehåller en emulering (mjukvarukopia) av MIFARE Classic samt PIV standard (Personal Identity Verification), vilket innebär att samma uppgifter som finns graverat och synligt på kortet även finns på ett säkert certifikat i kortet.

EM teknologin som tidigare fanns i kortet är borttaget då EM inte uppfyller de nya säkerhetskraven som ID06 AB satt upp. Om ni fortfarande använder EM, exempelvis för att komma in i byggnader, behöver det nya kortet kompletteras. Det kan göras på flera olika sätt och vi rekommenderar något av följande:

  1. Korthållare med EM transponder
  2. Kort med EM teknologi
  3. Nyckelbricka med EM

Samtliga alternativ finns att beställa i Nexus orderportal

Öka säkerheten med fler digitala tjänster och ID06-kortet!  

Digitalisera säkert med nya ID06-kortet

I vårt produktblad för ID06-kortet finns fördjupad information om teknologier och säkerhet.

Nyheter, kundberättelser och blogg