Ny avgiftsmodell från Sveriges Byggindustrier

Personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka näringsidkare som är verksamma på byggarbetsplatsen och när varje verksam person hos respektive näringsidkare börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.  ID06 är byggbranschens eget system och svarar upp mot alla de krav som Skatteverket ställer.

Lagen ställer också nya och högre krav på de bakomliggande systemen. ID06 ska vara säkert och pålitligt för alla användare. Ett omfattande utvecklingsarbete och viktiga investeringar ska säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet i många år framöver.

Nytt avgiftssystem

Den 1 februari 2016 infördes därför ett nytt avgiftssystem inom ID06; en kortregisteravgift på 20 kr per nyregistrerade kort som läggs på kortkostnaden och en företagsanpassad årlig anslutningsavgift. Det nya avgiftssystemet gäller för alla företag som vill beställa ID06-kort. Med start från och med juni 2016 kommer därför alla företag med minst ett aktivt ID06-kort få en faktura på den årliga anslutningsavgiften.