Kort- och företagsavgifter från 1 februari 2016

Den nya lagen om personalliggare ställer nya och högre krav på de bakomliggande systemen. ID06 ska vara säkert och pålitligt för alla användare. Ett omfattande utvecklingsarbete och viktiga investeringar ska säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet i många år framöver.

Sveriges Byggindustrier införde den 1 februari 2016 ett nytt avgiftssystem för ID06; dels en spärravgift på 20 kr per kort, som läggs på tillverkarens kortkostnad, dels en företagsanpassad årsavgift.

Spärravgift

För att kunna maximera säkerheten, t.ex. att rätt person registrerar sig i personalliggaren på byggarbetsplatsen, har vi vässat systemen, bl.a. med spärrlistor som kan stå i direkt kontakt med alla personalliggare i hela landet. Samtidigt öppnas fler dörrar för ytterligare utveckling av ID06-korten, exempelvis mobilt ID06 som lanseras under 2016. Spärravgiften per nytillverkat kort som läggs till kortleverantörens tillverkningskostnad, möjliggör detta.

Företagsanpassad årsavgift

Den nya årsavgiften, som baseras på antalet aktiva ID06-kort i företagets namn, gäller alla ID06-anslutna företag, både gamla och nya. Samtidigt blir samtliga ID06-anslutna företag sökbara via tjänsten Företagskontroll och får rätt att använda ID06-användar­logotype i sin marknadsföring. Detta ökar företagets konkurrenskraft. Se årsavgiften i prislistan.

Avgifterna faktureras av företagets ID06-ackrediterade kortleverantör. Mer information om ID06 och hur du skaffar kort, läsare och personalliggare finns på www.id06.se.

För ytterligare information, kontakta administration@id06.se, 08-698 58 00.