Information från Sveriges Byggindustrier kring kostnader och faktura

Vem fakturerar avgifterna?

Avgifterna faktureras av de ackrediterade kortleverantörerna. Den årliga avgiften faktureras via den ackrediterade kortleverantör där ditt företag beställt det sista ID06-kortet per den 30/4.

Storlek på den årliga anslutningsavgiften från den 1 februari 2016

Den årliga avgiften beror på hur många aktiva ID06-kort varje organisationsnummer hade den 30/4 och beräknas enligt följande modell:
1-10 aktiva ID06-kort                    500 kr/år
11-50 ID06-kort                             1000 kr/år
51 ID06-kort eller fler                   1500 kr/år

Vad ID06 gör med de pengar som kommer in via avgifterna

Sveriges Byggindustrier har sedan systemet startades 2006 inte tagit ut några avgifter. Alla delar, förutom den frivilliga anslutningen, har varit kostnadsfria. Under 2015 och 2016 har antal företag som använder ID06 ökat markant och idag finns det cirka 50 000 företag och 450 000 personer som använder våra tjänster. Samtidigt som antalet användare ökat så ökar även kraven på att systemet skall vara tillgängligt, säkert och inte minst, värna den personliga integriteten. Vidare så finns det stora önskemål på mer funktionalitet, till exempel önskar branschen att ID06 skall göras tillgängligt som digitala certifikat via mobiltelefoner.

Kostnaderna för att kunna erbjuda den service som byggbranschen både måste ha, kräver och önskar innebär att vi måste införa kortregisteravgiften samt den årliga anslutningsavgiften.

Vad händer om mitt företag inte betalat den årliga avgiften?

Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften, kommer alla ID06-kort som är beställda av företaget under augusti att spärras och göras elektroniskt obrukbara.

Mitt företag är redan anslutet, behöver jag då betala?

Vi vet vilka företag som redan har betalat den frivilliga anslutningsavgiften samt hur länge anslutningen gäller. Om företaget hade mindre än 11 aktiva ID06 per den 30/4-2016 så får företaget inget faktura förrän vid anslutningsperiodens slut. Om företaget hade mer än 11 aktiva ID06 per den 30/4-2016 så får företaget en faktura på det överskjutande beloppet.

Vem får fakturan?

Alla företag som har minst ett aktivt ID06-kort alternativt alla företag som ansluter sig till ID06 efter 2/1-2016.

Vart skall jag vända mig om jag har frågor kring fakturan?

Du skall vända dig till din leverantör av ID06-kort.