Vad får jag för pengarna?

Företagskontroll

Alla företag kommer finnas sökbara via sitt organisationsnummer på ID06 Företagskontroll. Via ID06 Företagskontroll kan alla se om företaget är anslutet till ID06.

Läsrättighet

Alla anslutna företag får tillgång till en läsrättighet på ID06 Kompetensdatabas (ordinarie kostnad 1000 kr/år). Via ID06 Kompetensdatabas kopplas en individs utbildningar/behörigheter/certifikat till ID06-kortet. Endast de utbildningar som individen givet skriftligt samtycke till kommer finnas med och endast det utbildningsbolag som har givet utbildningen/behörigheten/certifikatet kan registrera det (det krävs ett separat avtal med Sveriges Byggindustrier för att kunna registrera utbildningar).

ID06-loggan i din marknadsföring

Alla företag som betalat den årliga anslutningsavgiften har rätt att använda den särskilda ID06-användarloggan i sin marknadsföring. Ni får denna via att e-posta emma.svard@id06.se , glöm inte att i e-posten inkludera ert organisationsnummer.