Fler digitala tjänster med ID06-kort 2.0

Det nya ID06-kortet är inte bara en trygg identitet för alla inom byggbranschen, det öppnar även upp nya möjligheter för både individer och företag. Den nya kortstandarden ökar säkerheten och  tekniken gör det  möjligt för ex tvåfaktorsautentisering (2FA) eftersom kortinnehavaren får en personlig PIN-kod.

Nexus Group är den största producenten av ID06-kort och anlitas av tio tusentals bolag från de minsta till de största inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom att leverera kort erbjuder Nexus flera tjänster och programvaror som adderar värde till nya ID06-kortet. Korten kan t ex användas som tjänstekort, inte bara för att komma in genom dörrar eller identifiera sig visuellt, utan även för att; logga in på datorn, signera PDF-dokument elektroniskt, kryptera eller signera e-post, göra säkra utskrifter och logga in säkert på en webbportal.

Läs mer om de mervärden Nexus adderar till  ID06-kortet 2.0