ID06 Rapport

ID06 Rapport – koll på korten utan besvär!

Det kan vara svårt att komma ihåg att beställa nya kort innan de gamla har gått ut.

För att undvika att någon blir stående utanför en arbetsplats med ett ogiltigt kort finns tjänsten ”ID06 Rapport”. I månadsskiftet får du via mejl en rapport där vi redovisar alla kort som kommer att bli ogiltigt under de kommande två månaderna.

Du slipper i och med denna tjänst hålla koll på giltighetstiden för företagets alla kort, men kan ändå beställa nya i god tid och undvika att din personal blir stående med spärrade och ogiltiga ID06-kort.